GC Chestermere Kinuba of Nevah-Tep GC Chestermere Kinuba of Nevah-Tep

Reg # 0176-000057
Blue Point M
Born 1/10/1962 - Granded 1966

CFA's first Himalayan GC


Parents Grand-Parents Great-Grand-Parents

Chestermere Paul

Blue Point
Reg # 0176-000013

Chestermere Zorro

Seal Point
Reg # 0172-000022

CH Chatelaine Al Hakim of Chestermere
Seal Point
Reg # 0172-000021

Briarry Fah-Neerah of Chestermere
Seal Point
Reg # 0173-000028

Chestermere Paula

Blue Point
Reg # 0177-000015

CH Chatelaine Al Hakim of Chestermere
Seal Point
Reg # 0172-000021

CH Briarry Zarcala of Chestermere
Seal Point
Reg # 0173-000029

Chestermere Toshika

Blue Point
Reg # 0177-000024

Chestermere Kumasi

Blue Point
Reg # 0176-000019

CH Chatelaine Al Hakim of Chestermere
Seal Point
Reg # 0172-000021

Briarry Femme Fatale of Chestermere
Blue Point
Reg # 0177-000018

CH Briarry Zarcala of Chestermere

Seal Point
Reg # 0173-000029

Briarry Alcazar
Seal Point
GCCF Reg # 68368

Briarry Hetty
Colourpoint
GCCF Reg # 75669

Return to index

Web design by Ristokat Web Design